Техническа поддръжка: +359 884 556 767
Търговски отдел: +359 876 038 836

Юмис POS 3 - Сертифицирана от БИМ и НАП, свидетелство 175FS/6.6.2019

Електронни системи с фискална памет(ЕСФП) за магазини и бензиностанции съвместима с изискванията на НАП към 30 Юни 2019

- ефективна, иновативна, по-стабилна и по-изгодна

Предлагаме консултации за оптимизиране на бизнес процесите за постигане на по-висока ефективност водеща до минимизиране на разходите.

Правим инвации, които помагат на клиентите да достигат най-доброто.

Някои ключови ползи

повишаващи ефективността и оптимизация на разходите

Автентикация без физически ключ

Позволява отдалечена поддръжка без нужда от посещение на място.


Модулен принтер

Възможност за отстраняване на всички проблеми с фискален принтер на място. Изключително бързо и без прекъсване на продажбите.


Активен мониторинг на ЕСФП

Предотвратяване на проблеми с данни към НАП. Опция. Предлага се безплатно за периода на гаранция. 

Безплатен импорт на данни

Юмис ще прехвърли клиенти, стоки и карти от предишна ЕСФП.


Съвместима с Наредба-18

Покрива всички изисквания на Н18 до 30 юни 2019

Електронно фактуриране?

към клиенти по електронна поща в графичен и текстов вид.

Автоматичен архив

Изпълнение на изискванията на Н18 за архивиране на данни по автоматичен и сигурен начин.

Приятелски потребителски интерфейс и видео уроци

Удобсво при използване и визуално издържан интерфейс.

Без лимит в отложените плащания
Фискалните бонове се натрупват в ЕСФП и могат да се фактурират допълнително.Повече информация


 

 

 

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo