Техническа поддръжка: +359 884 556 767


Юмис POS 3 - Сертифицирана от БИМ и НАП, свидетелство 175FS/6.6.2019

Електронни системи с фискална памет(ЕСФП) за магазини и бензиностанции съвместима с изискванията на НАП към 30 Юни 2019

- ефективна, иновативна, по-стабилна и по-изгодна

Предлагаме консултации за оптимизиране на бизнес процесите за постигане на по-висока ефективност водеща до минимизиране на разходите.

Правим инвации, които помагат на клиентите да достигат най-доброто.